W ramach wieloletniej współpracy z lubliniecką Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach profilaktyki zdrowotnej.

Pani Joanna Grajcar, przeprowadziła zajęcia z młodzieżą klas III na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Pani Irena Komapała dla klas II, przeprowadziła zajęcia dotyczące zaburzeń odżywiania. Klasy I uczestniczyły w prelekcjach Pani Doroty Sprot- pielęgniarki szkolnej na temat higieny i czystości.

Skip to content