W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu Wielka Liga Czytelników, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Spotkał się on z dużym zainteresowaniem uczniów. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było przeczytanie przynajmniej pięciu książek z listy dwudziestu tytułów i rozwiązanie testów sprawdzających nie tylko znajomość ich treści, ale też umiejętność korzystania ze słowników, encyklopedii, stron internetowych oraz kompetencje matematyczne i przyrodnicze.
Osoby, którym udało się poprawnie uzupełnić zadania konkursowe i zdobyć wymagane pięć sprawności, przeszły do drugiego etapu. Kolejnym zadaniem uczestników było przeczytanie jednej książki i przygotowanie się do napisania testu kwalifikacyjnego. Dla każdej kategorii wiekowej został wybrany inny tytuł. Uczestnicy z klas 1-3 czytali książkę Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie”, uczniowie klas 4-6 Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, a uczniowie z najstarszej grupy wiekowej – klas 7-8 – „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Drugi etap odbył się w szkole bez dostępu do konkursowej lektury. Wzięło w nim udział 13 osób . Dla niektórych rozwiązanie konkursowych zadań okazało się bardzo proste, innym sprawiło trochę trudności. Aby przejść do kolejnego – powiatowego etapu rozgrywek, należało zdobyć przynajmniej 80 % punktów. Udało się to dwóm osobom z najmłodszej kategorii. Krzysztof Synowiec z klasy II i Milena Borszcz z klasy III uzyskali świetne wyniki w testach i będą reprezentantami naszej szkoły w kolejnym etapie konkursu. 28 lutego stworzą dwuosobową drużynę i przez 90 minut będą mierzyć się z pytaniami do książki Emilii Becker „Marcel i czas”. Życzymy Im powodzenia i awansu do kolejnego etapu. Mocno trzymamy kciuki!

Skip to content