plakat_b3Projekt realizowany przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie  z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A. w Zespole Szkół w Lubecku został zakończony. Głównym celem projektu było utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt umożliwiał uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji.

Korzystającym z zasobów Centrum Kształcenia być każdy mieszkaniec gminy Kochanowice, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrum Kształcenia było bezpłatne. Najczęściej osoby korzystające z „Wioski” wyszukiwały w sieci Internet interesujących danych, informacji, publikacji. Korzystali z oprogramowania wspomagającego kształcenie, tzw. biblioteczki multimedialnej, pakietu komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedii, słowników i atlasów oraz ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej.

Dyrektor Szkoły Monika Kukowka

Skip to content