z2a

Gminny Rajd Rowerowy dla klas IV-VI to już kolejne przedsięwzięcie i inicjatywa profilaktyczna funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Lublińcu –podinsp. Artur Wilczyński. Projekt jest współorganizowany z Urzędem Gminy Kochanowice. Kolejny raz Urząd Gminy Kochanowice otoczył działania profilaktyczne wsparciem finansowym oraz osobistym zaangażowaniem ze strony pracowników i Pana Wójta.
Celem projektu jest propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze, przestrzeganie zasad ruchu drogowego, wzrost świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz poszukiwanie różnorodnych alternatyw dla zagospodarowania czasu wolnego i stworzenia okazji właściwego ukierunkowania zainteresowań młodego człowieka. Odpowiednim przewodnikiem na tej drodze powinien być świadomy opiekun i rodzic. Dnia 15.09.br. do wsparcia swoich dzieci w projekcie zostali zachęceni rodzice w trakcie prelekcji funkcjonariuszy na zebraniu z rodzicami. Dnia 15 września br. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli poświęconej bezpieczeństwu na drodze, zasadom i przepisom jazdy na rowerze. Poza teorią wiele wskazówek i treści dotyczyło prawidłowych zasad poruszania się na rowerze oraz jego wyposażenia. Wiedza ta dla uczniów jest bezcenna dla bezpiecznego funkcjonowania oraz z uwagi na fakt, że będą ją weryfikować pisząc test. Nauczyciele zadbają o to żeby uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze. Najlepsi znawcy prawa ruchu drogowego będą reprezentować szkołę i swoją klasę dnia 30.09.br.w Gminnym Konkursie, który poprzedzi rajd rowerowy klas IV-VI Szkoły Podstawowej na Pawełki. Tam nasi uczniowie z pozytywną energią promować będą bezpieczne, zdrowe zachowania oraz wykazywać się wiedzą z zakresu prawa o ruchu drogowym w wymiarze praktycznym i teoretycznym, rywalizując z kolegami i koleżankami ze szkół w Kochcicach i Kochanowicach. Nagrodą będzie zespołowa „atrakcja” dla zwycięskiej klasy.

Skip to content