W miesiącu grudniu młodzież klas VI-VII SP oraz klas gimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ramach projektu: „Kochane życie, jak Cię nie zmarnować”. Program realizowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz częstochowską Fundację „Przyjaciel z Sercem” zawiera szereg działań profilaktycznych, które mają zapobiegać powstawaniu niepożądanych zachowań i postaw u dzieci i młodzieży. Projekt składa się trzech edukacyjnych filmów, które dotyczą problemów związanych ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz cyberprzemocą. Aktorami w filmach profilaktycznych, były młode osoby ze szkół województwa śląskiego. W finale fabuły filmowej pokazano dwa rozwiązania: pozytywne i negatywne, tak aby odbiorca mógł utożsamić się z swoim rozwiązaniem problemu i ocenić skutki swojej decyzji. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w przebieg zajęć i śmiało prezentowali swoje stanowiska wobec uzależnień. Zajęcia te pokazują młodym ludziom, jak ważna jest świadomość konsekwencji własnych wyborów oraz, jak przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej.

Skip to content