DSC_0629„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii został przeprowadzony dla uczniów Gimnazjum dnia 10.02.br. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat. Celem programu było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i  zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat znajomości mechanizmu uzależnienia oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych. Mieli również okazję uczestniczyć w badaniu diagnozującym ich wiedzę na temat substancji psychoaktywnych oraz otrzymali ulotki profilaktyczne.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistów Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic. W trakcie zebrań z rodzicami została przeprowadzona prelekcja na temat : Jak rozpoznać , że dziecko sięga po substancje psychoaktywne?. Rodzice usłyszeli, że nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami.

Udział uczniów w tym przedsięwzięciu wpisuje się w realizację zadań Szkolnego Programu Profilaktyki i był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach, za co serdecznie dziękujemy.

Skip to content