Program miał na celu skuteczne obalenie mitów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.  Wytrącił młodzieży argument, że nad uzależnieniem można panować samemu. Pokazał zgubne skutki inicjacji z narkotykami i innymi używkami. Zajęcia dynamicznie prowadzone przez panią Anitę Stachowiak wywołały u jej uczestników dysonans poznawczy. Za pomocą metafor i symboli przekonały jej uczestników, że nie warto sięgać po substancje psychoaktywne. Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

M. Strzoda

Kategorie: Aktualności

Skip to content