Głównym celem kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo” jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu   w miesiącu czerwcu spotykali się z uczniami naszej szkoły w kontekście zbliżających się wakacji.0

Dnia 1 i 7 czerwca funkcjonariusze przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek. Rozmawiano z uczniami na temat bezpieczeństwa i zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych i w gospodarstwie rolnym. Wiele czasu poświęcono na wspólne przypomnienie zasad bezpieczeństwa, jakie zachowywać powinni wszyscy użytkownicy ruchu drogowego. Uczniowie utwierdzili się również w przekonaniu, że wiele niebezpieczeństw czyha w wirtualnym świecie i warto stosować poznane zasady netykiety. Wszystkie działania podejmowanie przez szkołę, przez cały rok szkolny w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa są wspierane przez lubliniecką Komendę Powiatową Policji. Mamy nadzieję, że wspólne wysiłki włożone w ich realizację przyniosą efekt w postaci bezpiecznych, słonecznych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji.

Skip to content