Dnia 17 lutego br. w naszej szkole odbyły się dwugodzinne zajęcia warsztatowe dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum w ramach programu profilaktycznego: „Jestem jedyny”. Program został przygotowany oddzielnie dla każdego oddziału klasowego.  Specjaliści Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic we współpracy z szkolnym pedagogiem przygotowali zajęcia warsztatowe w odniesieniu do problemów i specyfiki każdego oddziału. Celem nadrzędnym zajęć było podniesienie samooceny i samoakceptacji uczniów, nauczenie schematu rozwiązywania sytuacji trudnych oraz udzielanie sobie wsparcia i pomocy w grupie rówieśniczej.     Uczniowie wysoko ocenili wartość programu i jego realizację w naszej szkole. Program był również odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy na zajęciach warsztatowych we wrześniu zgłosili zapotrzebowanie na zajęcia podnoszące samoocenę młodych ludzi i uczące szacunku do drugiego człowieka. Zadanie to jest priorytetem w realizacji działań Szkolnego Programu Profilaktycznego i Szkolnego Programu Wychowawczego w naszej szkole.

M. Strzoda

Skip to content