„ UMIEM PŁYWAĆ”

                W marcu br. w naszej Gminie ruszyła kolejna edycja Programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, finansowanego z budżetu Gminy i środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W przypadku aplikowania o środki przez  jednostkę samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach zadania może być przyznane do wysokości 50% planowanych kosztów realizacji zajęć. W 2017 roku  Gmina kolejny raz otrzymała dotację, tym razem w wysokości 20.400 zł a w 2018r. przyznana kwota wynosi 21.600 zł.

                Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział w pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe są organizowane w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Każdy uczestnik ma zagwarantowane 20 godzin lekcyjnych zajęć w terminach ustalonych przez nauczycieli wychowania fizycznego z każdej ze szkół podstawowych. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów, jest sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

                Drodzy rodzice, umożliwiając dzieciom dostęp do bezpłatnych zajęć, dajemy szansę nie tylko przyjemnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, ale przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności pływackich, które będą przydatne przez całe życie. Zachęcamy do regularnego uczestnictwa w zajęciach, które bez wątpienia wnoszą wiele korzyści oraz kształtują zdrowe nawyki od najmłodszych lat.

A.Naporowska

Skip to content