Przy okazji wizyty w naszej szkole asp. sztab. Iwony Ochman z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczniowie starszych klas V-VIII mieli okazję uczestniczyć w prelekcji dotyczącej zjawiska cyberprzemocy, bezpieczeństwa w wirtualnym świecie oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

 Przypomniano uczniom, że odpowiedzialność karną nieletnich reguluje Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w życie 1 września 2022 roku, a także kodeks karny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Celem spotkania przede wszystkim było przekazanie uczniom informacji dotyczących przejawów demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Wobec stosowania przemocy czy cyberprzemocy nikt nie pozostaje bezkarny. Uczniowie przypomnieli sobie zasady netykiety, gdzie czujność i rozsądek stoją na straży bezpieczeństwa w sieci.

Przypomniano, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i zgodnie z art. 63 Ustawy Karta Nauczyciela – nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych na zasadach określonych w Kodeksie Karym. Pani aspirant po kolei omówiła, jakie środki może zastosować sąd wobec nieletniego oraz jaką odpowiedzialność ponoszą rodzice za czyny swoich niepełnoletnich dzieci. Był czas na zadawanie pytań i uzupełnienie swojej wiedzy w zakresie znajomości prawa. Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej w Lublińcu za wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych w naszej szkole przez cały rok.

Kategorie: Aktualności

Skip to content