Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak, jak każdemu dorosłemu prawa człowieka. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Od najmłodszych lat należy wzbudzać u dzieci pozytywne uczucia takie jak: tolerancja, miłość, radość, życzliwość. Dlatego też w naszym Oddziale Przedszkolnym odbyły się odbyły się zajęcia związane z powyższą tematyką. 
                                                                                        B. Strzoda I. Zakrzewska
Skip to content