Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej, w formacie nie mniejszym niż A4.

Prace wraz z wypełnioną dokumentacją konkursową można do 15 marca br. składać w sekretariacie szkoły. (zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego) lub bezpośrednio można składać do 19 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec – z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Autorom najlepiej ocenionych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.

Bliższe informacje i pomoc uzyskacie u pedagoga szkolnego -p. Marioli Strzoda.

Proszę pamiętać o wypełnieniu dokumentów koniecznych do udziału w konkursie.

Kategorie: Aktualności

Skip to content