Starostwo Powiatowe w Lublińcu organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Prace można składać do 23 marca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec –
z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej”.

Autorom najlepiej ocenionych prac zostaną wręczone atrakcyjne nagrody.

Szczegóły: Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Kategorie: Aktualności

Skip to content