Zapraszamy do udziału w konkursie na pocztówkę ukazującą walory miejscowości Lubecko oraz Sanktuarium Matki Bożej Lubeckiej. Celem konkursu jest upamiętnienie jubileuszu 300-lecia odnalezienia Cudownego Medalionu Matki Boskiej Lubeckiej. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Regulamin Powiatowego Konkursu  „ePocztówka z Lubecka”

 1. Organizator : Zespół Szkół w Lubecku
  Sanktuarium  Najświętszej Maryi Panny w Lubecku
 1. Cele konkursu:
 2. Popularyzacja wiedzy o Lubecku.
 3. Upamiętnienie jubileuszu 300–lecia odnalezienia Cudownego Medalionu Matki Boskiej Lubeckiej.
 4. Odkrywanie bogactwa i piękna sanktuarium.
 5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, twórczości i kreatywności.
 6. Rozwijanie umiejętności posługiwania się programami graficznymi.

III. Informacje szczegółowe:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i osób dorosłych. Parce konkursowe wykonane indywidualnie oceniane będą w następujących kategoriach:
 • I kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • II kategoria – klasy I – III gimnazjum
 • III kategoria – uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie i samodzielnie z wykorzystaniem zdjęć własnego autorstwa. Niedozwolone jest wykorzystanie zdjęć, grafiki innego autora.
 2. Praca może zawierać elementy rysunku (np. szkice, zeskanowany rysunek lub zdjęcia własnego autorstwa itp.)
 3. Tematyka prac ma nawiązywać do jubileuszu 300–lecia odnalezienia Cudownego Medalionu Matki Boskiej Lubeckiej (krajobraz, zabytki, znane osoby itp.)
 4. Każda praca załączona jako plik do zgłoszenia elektronicznego powinna zawierać
  w nazwie imię i nazwisko autora np. imie_nazwisko.jpg
 • W tytule wiadomości należy wpisać: ePocztówka z Lubecka
 • W wiadomości należy podać:
 • nazwę szkoły, telefon
 • imię i nazwisko autora, klasa, wiek, telefon kontaktowy (dla kategorii I, II)
 • zgoda Rodziców/opiekunów prawnych ucznia na udział w konkursie
  (dla kategorii I, II) – jako załączony plik Załącznik 1a i 1b
 • oświadczenie osoby pełnoletniej Załącznik 2
 • praca konkursowa jako załącznik
 1. Uwagi techniczne: praca konkursowa może być wykonaną w dowolnym programie graficznym (zalecane formaty prac to: .jpg,.jpeg,.png, .gif, .mbp, .cdr).
 2. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematem, oryginalność

– poziom artystyczny pracy

 1. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 3. Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.
 4. Termin nadsyłania prac

Prace należy przesłać droga elektroniczna do 23 maja 2016 r.  na adres mailowy: gimlubecko@op.pl

 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac:

29 maja 2016r. w niedzielę podczas uroczystego festynu w Lubecku (teren przy Remizie Straży Pożarnej) o godz. 15:30

– opublikowanie wyników konkursu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej zslubecko.edu.pl

 1. Finał konkursu:

O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Termin: 29 maj 2016r, godz. 15:30 Lubecko

IV. Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez Kustosza Sanktuarium
w Lubecku.

V. Uwagi dodatkowe:

– prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę

– prace przechodzą na własność organizatora

– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
VI. Kontakt:

Zespół Szkół w Lubecku, ul. Lipska 21, 42-700 Lubecko, tel. 34 3562909

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Ewa Lesik: ewa.lesik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Skip to content