Jak co roku przed Dniem Zmarłych, młodzież szkolna uczestniczyła w porządkowaniu miejsc pamięci w Lubecku. Uczniowie klasy VIII pod opieką nauczyciela historii sprzątali historyczne groby na cmentarzu w Lubecku. Były to mogiły powstańca śląskiego z roku 1921 Emila Kolocha, żołnierza kampanii wrześniowej Leona Szmunkiera oraz zbiorową mogiłę żołnierzy niemieckich poległych w czasie działań  II wojny światowej.  Po zgrabieniu liści i umyciu nagrobków uczniowie udali się pod obelisk upamiętniający III powstanie śląskie,  gdzie także uporządkowano teren wokół pomnika.

Prace uczniów są dobrą lekcji nie tylko historii lokalnej, ale nauką tolerancji i szacunku. Dlatego akcja ta jest już corocznym działaniem młodzieży szkolnej i z pewnością będzie kontynuowana w następnych latach.

Skip to content