Od kilku lat młodzież gimnazjum w Lubecku pełni zaszczytną rolę – opiekuna miejsc pamięci w swojej miejscowości. Mimo iż Lubecko jest dzisiaj niewielką wioską, to jej historia liczy sobie już kilka wieków, czego najlepszym dowodem jest Sanktuarium Matki Boskiej, świątynia, której początków szukać należy w połowie XIV wieku. Także miniony, dwudziesty wiek zostawił tutaj swoje materialne ślady. Należą do nich historyczne groby, znajdujące się na parafialnym cmentarzu. Wśród mieszkańców Lubecka i okolic pochowany został uczestnik III powstania śląskiego w 1921. Po przeciwległej stronie nekropolii odnaleźć można grób żołnierza Wojska Polskiego, który zginął w pierwszym dniu II wojny światowej.  Na lubeckim cmentarzu w zbiorowej mogile pochowani zostali także polegli w  czasie działań wojennych żołnierze niemieccy.
Jak co roku, kilka dni przed Świętem Zmarłych wymienione groby zostały uporządkowane przez młodzież gimnazjalną – w tym roku zadania tego dokonali uczniowie klasy IIb. Dla tych, którzy nie mają swych bliskich na cmentarzu w Lubecku, istnienie w/w grobów było ciekawym odkryciem. Uczniowie odkurzyli i umyli płyty nagrobne, pozagrabiano również liście wokół grobów. Całość prac wykonano w spokoju i powadze, szanując miejsce, na którym się znaleziono.
Po wizycie na cmentarzu gimnazjaliści udali się pod obelisk, upamiętniający walki III powstania śląskiego. Tam również porządkowano teren wokół pomnika i zagrabiono liście. Obelisk, postawiony przed siedemdziesięciu laty, a ostatnio odnowiony, może w ten sposób stanowić kolejną wizytówkę długiej i często tragicznej historii naszej miejscowości.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Krzysztof Ciach

Skip to content