Jak co roku, uczniowie naszej szkoły porządkowali miejsca pamięci narodowej, położone w Lubecku. Dziewczęta i chłopcy z klasy VIII B najpierw odwiedzili lubecki cmentarz, gdzie od kilku lat pod opieką szkoły podstawowej znajduje się grób powstańca śląskiego z 1921, Emila Kolocha oraz dwa z okresu II wojny światowej. Jeden należy do poległego w pierwszym dniu wojny żołnierza Wojska Polskiego, Leona Szmukiera; drugi to zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich.

Uczniowie zadbali przede wszystkim o zagrabianie opadłych z drzew liści, które pokrywały historyczne groby. Prace porządkowe prowadzone były także pod obeliskiem powstańczym w centrum Lubecka.

            Dzięki pracy młodzieży szkolnej, pamiątki naszej miejscowej historii, zyskały należyty wygląd przed świetem zmarłych. Uczniowie mogli zaś uświadomić sobie, jak złożone i ciekawe są losy naszej „małej Ojczyzny”.

K. Ciach

Kategorie: Aktualności

Skip to content