Uprzejmie informujemy, że  1 maja  2022 roku Szkoła Podstawowa  w Lubecku  rozpoczęła  realizację  Projektu„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Głównym założeniem trwającego 6 miesięcy  projektu  pt: “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską” jest  zagraniczny  wyjazd grupy 20  uczniów wraz z  4 opiekunami do szkoły partnerskiej w miejscowości Chateauvillain we Francji  w miesiącu wrześniu.  Uczestnicy projektu zostaną wybrani do projektu w wyniku   rekrutacji. Mobilność uczestników  będzie  poprzedzona uczestnictwem każdego ucznia w obowiązkowych  zajęciach  projektowych   w szkole.

 Główną  ideą  przedsięwzięcia jest rozbudzenie wśród uczniów  ciekawości poznawczej, motywacji do samodzielnego uczenia  się, rozwijanie kreatywności i indywidualnych uzdolnień w oparciu o wykorzystanie w uczeniu się nowoczesnych aplikacji i rozwiązań  TIK. Poprzez działania projektowe chcemy podnieść  jakość  i atrakcyjność kształcenia zgodnie z europejskimi  standardami, rozwijając kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się  oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Tematyka projektu obejmuje 4 główne  obszary kształcenia oparte o podstawę programową  : kompetencje językowe, porozumiewania się w języku obcym, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne i kompetencje cyfrowe . Realizacja zadań projektowych  połączonych z mobilnością uczniów naszej szkoły  będzie stanowić  atrakcyjną formę odmiany od tradycyjnego nauczania, otwarcie się na nowe inspiracje i rozwiązania technologiczne we współczesnej szkole.

Komunikacja międzynarodowego zespołu będzie  odbywała się w języku angielskim  a głównym miejscem spotkań i realizacji zadań projektowych  będzie platforma  eTwinning od samego początku współpracy do wytworzenia produktu finalnego. Planowane jest zapoznanie uczniów z możliwościami jakie  stwarzają nowoczesne aplikacje do wykorzystania w procesie uczenia się: Flipgrid, Canva, Animoto, Kahoot, Actionbound, Storyboardthat, Edupuzzle, Pixton. W ten sposób uczniowie opracują różnorodne materiały pomocnicze do promowania  siebie, swojej szkoły, regionu i kraju odkrywając  efektywne rozwiązania w utrwalaniu wiedzy. Praca w zespole międzynarodowym będzie stanowić wyzwanie  dla każdego uczestnika projektu, a zdobyte doświadczenie przyczyni się do większej motywacji do nauki języków obcych.

                                                                                                               Opiekunowie projektu
Oliwia Kulisz-Koza
Ewa Lesik

Kategorie: Aktualności

Skip to content