W roku szkolnym 2021-2022 uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje prawo do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Załączniki:

Kategorie: Aktualności

Skip to content