Najmłodsi uczniowie uczyli się właściwego zachowania w miejscach publicznych i odbioru sztuki, podczas wycieczki do Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, gdzie na deskach lokalnej sceny miały okazję obejrzeć spektakl w formie widowiska muzycznego pt. „Gwiazdy leśnej Estrady”. Przedstawienie było pouczające i zabawne, a największy entuzjazm publiczności wyzwoliły ciekawe efekty świetlne. Kierujemy podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za organizację i pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów naszej szkoły w tym wydarzeniu kulturalnym.

Kategorie: Aktualności

Skip to content