W dniu 23 maja 2021 Szkolny Klub Wolontariatu przy PSP w Lubecku wspólnie z Diecezjalnym Sanktuarium w Lubecku organizuje Pielgrzymkę Rowerową z Lubecka na Górę Świętej Anny z okazji 100 rocznicy wybuch III Powstania Ślaskiego. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 7.30 na ołtarzu polowym po której nastąpi poświęcenie rowerów i indywidualny start wszystkich uczestników, którzy pokonają ok. 100 km w obie strony. Podstawą uzyskania certyfikatu ukończenia trasy będzie obecność na starcie i mecie w dniu 23 mają 2021oraz wysłanie na adres organizatora zdjęcia spod Pomnika Czynu Powstanczego na Górze Św. Anny.Organizator zapewnia wodę, certyfikat oraz pamiątkowy medal dla każdego uczestnika który ukończy Pielgrzymkę.

Skip to content