Dla RodzicówDla Rodziców Dla UczniówDla Uczniów Dla NauczycieliDla Nauczycieli

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Mariola Strzoda

Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu…. nikt Cię nie rozumie,
a cały świat wali Ci się na głowę… daj sobie szansę…

Przyjdź….Porozmawiaj… Pedagog szkolny to taka osoba do której zawsze możesz przyjść po pomoc, wsparcie, poradę…..razem poszukamy rozwiązania…

Zapraszamy  !!! Zapewniamy anonimowość i dyskrecję.

Dzień tygodnia Mariola Strzoda
 Wtorek  8.00-12.45
 Środa  8.00-11.15
 Czwartek  11.40-13.15


TELEFON ZAUFANIA


INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY,  RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, tel./fax (34) 356 29 66,  kom. 785 926 040
 • Antynarkotykowy telefon zaufania 801 199 990
 • Uzależnienia behawioralne 801 889 880
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, ul. Aleja Wolności 44/19, 42-200 Częstochowa,
  tel: (34) 365 48 99
 • Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pokój nr 48, tel.: (34) 353 22 83
 • 116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży 12.00-22.00 lub www.116111.pl/napisz
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Karola Miarki 15 H, 42-700 Lubliniec, tel.: (34) 353 16 65
 • Punkt Konsultacyjny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30,tel.: (34) 351 14 61
 • TO TU- Ośrodek Terapii Uzależnień 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 11, tel./ fax (32) 769 00 01 / e-mail: poczta@to-tu.eu
 • Fundacja ITAKA całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, tel.:  800 70 22 22, www.liniawsparcia.pl
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, www.800100100.pl
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, przy ul. Lublinieckiej 7
  (tel. 34 35-33-427). Pod tym adresem przyjmowane są także zgłoszenia dotyczące występowania zjawisk przemocy w rodzinie.
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
 • www.ppppklobuck.pl
 • www.ppppkoniecpol.pl
 • www.czestochowa.powiat.pl/poradnia/
 • www.ppppmyszkow.czt.pl
 • www.zppp.ids.czest.pl
 • www.centrumincorpore.pl

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

2)udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3)prowadzenie spraw dotyczących zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

4)kierowanie uczniów na badania specjalistyczne za zgodą pisemną rodzica,

5)pełnienie funkcji lidera zespołu wychowawczego

6)opracowywanie, nowelizowanie i koordynacja Szkolnego  Programu Wychowawczo –Profilaktycznego Szkoły

7)inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym

8)udzielanie rodzicom porad i konsultacji ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci

9)udzielanie pomocy i wsparcia wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

10)diagnozowanie potrzeb środowiska uczniowskiego

11)diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w szkole

12)prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów

13)interweniowanie w sytuacjach kryzysowych

14)współpraca z instytucjami wspierającymi prace szkoły: Sądem Rodzinnym,- wydziałem Rodzinnym i ds. Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kochanowicach, organizacjami, stowarzyszeniami  i fundacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny

15)planowanie pedagogizacji rodziców

16)współpraca z wszystkimi podmiotami szkoły, szczególnie wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów

17) Praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Kochanowice


Skip to content