Jeżeli masz wrażenie, że nikt nie ma dla Ciebie czasu….nikt Cię nie rozumie,
a cały świat wali Ci się na głowę… daj sobie szansę…

Przyjdź….Porozmawiaj…Pedagog szkolny to taka osoba do której zawsze możesz przyjść po pomoc, wsparcie, poradę…..razem poszukamy rozwiązania…

Zapraszamy  !!! Zapewniamy anonimowość i dyskrecję.


Dla RodzicówDla Rodziców Dla UczniówDla Uczniów Dla NauczycieliDla Nauczycieli

PEDAGOG SZKOLNY

Jeżeli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia – zapraszam
pedagog szkolnyMariola Strzoda

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Damrota  w Lubecku

Wtorek:
8.30-11.15

Środa:
8.30-12.00

Czwartek:
11.30- 14.45

1

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, tel./fax (34) 356 29 66,  kom. 785 926 040
 • Antynarkotykowy telefon zaufania 801 199 990
 • Uzależnienia behawioralne 801 889 880
 • Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, ul. Aleja Wolności 44/19, 42-200 Częstochowa,
  tel: (34) 365 48 99
 • Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pokój nr 48, tel.: (34) 353 22 83
 • 116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży 12.00-22.00 lub www.116111.pl/napisz
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Karola Miarki 15 H, 42-700 Lubliniec, tel.: (34) 353 16 65
 • Punkt Konsultacyjny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Oświęcimska 30,tel.: (34) 351 14 61
 • TO TU- Ośrodek Terapii Uzależnień 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 11, tel./ fax (32) 769 00 01 / e-mail: poczta@to-tu.eu
 • Fundacja ITAKA całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym, tel.:  800 70 22 22, www.liniawsparcia.pl
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100, www.800100100.pl
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach, przy ul. Lublinieckiej 7
  (tel. 34 35-33-427). Pod tym adresem przyjmowane są także zgłoszenia dotyczące występowania zjawisk przemocy w rodzinie.
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
 • www.ppppklobuck.pl
 • www.ppppkoniecpol.pl
 • www.czestochowa.powiat.pl/poradnia/
 • www.ppppmyszkow.czt.pl
 • www.zppp.ids.czest.pl
 • www.centrumincorpore.pl

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

2)udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3)prowadzenie spraw dotyczących zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

4)kierowanie uczniów na badania specjalistyczne za zgodą pisemną rodzica,

5)pełnienie funkcji lidera zespołu wychowawczego

6)opracowywanie, nowelizowanie i koordynacja Szkolnego  Programu Wychowawczo –Profilaktycznego Szkoły

7)inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym

8)udzielanie rodzicom porad i konsultacji ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci

9)udzielanie pomocy i wsparcia wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

10)diagnozowanie potrzeb środowiska uczniowskiego

11)diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z dostosowaniem się do zasad obowiązujących w szkole

12)prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów

13)interweniowanie w sytuacjach kryzysowych

14)współpraca z instytucjami wspierającymi prace szkoły: Sądem Rodzinnym,- wydziałem Rodzinnym i ds. Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kochanowicach, organizacjami, stowarzyszeniami  i fundacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny

15)planowanie pedagogizacji rodziców

16)współpraca z wszystkimi podmiotami szkoły, szczególnie wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów

17) Praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Kochanowice


Skip to content