W czwartkowe popołudnie 24 października, podczas uroczystości pasowania na ucznia, oficjalnie przyjęliśmy pierwszoklasistów do grona uczniów. Podczas tego ważnego wydarzenia najmłodszym uczniom naszej szkoły towarzyszyli rodzice, starsi koledzy z klas II i III wraz z nauczycielami oraz Pani Dyrektor i Wicedyrektor.

W programie artystycznym, przygotowywanym od kilku tygodni, pierwszaki zaprezentowały wiersze i piosenki. Natomiast drugoklasiści przeprowadzili egzamin, który wymagał od młodszych kolegów wykazania się wiedzą dotyczącą swej Ojczyzny oraz znajomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Potem nastąpiło uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor poprzez położenie wielkiego ołówka na ramieniu każdego dziecka, dokonała aktu pasowania. Pierwszaki otrzymały gratulacje i dyplomy oraz drobne upominki od swoich starszych kolegów.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Ten dzień z pewnością pozostanie dla wszystkich miłym wspomnieniem.

M. Hadrian-Matyja

Kategorie: Aktualności

Skip to content