Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej są już pełnoprawnymi uczniami. 28 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Dzieci przedstawiły swój program artystyczny, w którym znalazły się również występy uczniów klas starszych.

Pani dyrektor pasowała pierwszoklasistów na uczniów w obecności zaproszonych nauczycieli, rodziców oraz starszych dzieci. Obiecali oni uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły oraz pomagać słabszym od siebie. Rodzice zaś obiecali, że będą wspierać swoje dzieci w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są. Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki i wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zwyczaj pasowania na ucznia nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza,  podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od tego pasa właśnie pochodzi nazwa pasowanie na ucznia tudzież rycerza. Tak więc do boju nasi Mali Rycerze – przed Wami długie lata nauki. Wiele pomyślności!

 

Skip to content