PASOWANIE NA SZTUBAKA stało się udziałem uczniów kończących niebawem trzecią klasę, którzy w ten przemiły sposób przenieśli etap edukacji wczesnoszkolnej do bagażu wspomnień i doświadczeń.

Dnia 16 czerwca 2015 r. w pięknych słowach przeplatanych śpiewem, dzieci podziękowały nauczycielom i rodzicom za trud włożony w stawanie się dobrymi, mądrymi, pełnymi wrażliwości  ludźmi.  Nie zabrakło kwiatów, wzruszenia i najlepszych życzeń sukcesów na dalszej szkolnej drodze życia.

Opracowała: Iwona Kowol.

Skip to content