Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Andryszczak Anna język polski
Ciach Krzysztof historia, wos, wychowanie do życia w rodzinie
ks. Hajok Tomasz
Szymończyk Marcel
religia
Dybowska Agnieszka rewalidacja, wychowanie fizyczne
Dybowski Rafał wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Grabolus Dorota fizyka, matematyka
   
Kos Małgorzata nauczyciel świetlicy
Kowol Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Kukowka Monika Dyrektor Szkoły; nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Lesik Ewa język niemiecki, informatyka, technika
Maruszczyk Anna geografia, przyroda
Matusek Klaudia integracja sensoryczna
Menderak Agnieszka chemia, biologia
Monkos Justyna
(zastępstwo)
integracja sensoryczna
Pawełka Justyna plastyka
Piątek Karina matematyka, technika
Pięta Ewa Wicedyrektor Szkoły, muzyka, nauczyciel bibliotekarz
Połap Oliwia
nauczyciel świetlicy
Magdalena Hadrian-Matyja język polski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (zastępstwo)
Oliwia Kulisz-Koza język angielski
Skiba Dominika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Sowa Weronika nauczyciel wychowania przedszkolnego
Steinert Dominika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Strzoda Beata nauczyciel edukacji przedszkolnej
Strzoda Mariola pedagog szkolny, doradca zawodowy
Zakrzewska Iwona nauczyciel edukacji przedszkolnej
Dominika Sleziona psycholog szkolny