Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w Lubecku przystąpiła w roku szkolnym 2019/2020 do  udziału w Ogólnopolskim Konkursie #OSEWyzwanie. Dzięki wsparciu dyrekcji szkoły oraz  zaangażowaniu kadry pedagogicznej placówka przystąpiła do rządowego programu OSE. Dyrektor szkoły p. Monika Kukowka wraz z nauczycielami p. Aleksandrą Glińską, p. Ewą Lesik, p. Dominiką Steinert oraz p. Iwoną Kowol wzięły udział w Konkursie OSE Hero dla nauczycieli promujących nowoczesne nauczanie z elementami TIK. Ponadto szkoła w ramach działań konkursowych przystąpiła do programu mLegitymacja oraz uczestniczyła w Konkursie „Smart szkoła”. Wspólna praca i zaangażowanie zespołu nauczycieli, którzy dodatkowo włączyli się w europejską inicjatywę promującą naukę programowania CodeWeek (Aleksandra Glińska, Iwona Kowol, Ewa Lesik, Dominika Steinert) przyczyniły się do pozyskania  przez szkołę mobilnej pracowni multimedialnej (16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z dostępem do internetu), dzięki którym w szkole będą mogły odbywać się cyfrowe lekcje nie tylko na zajęciach informatyki, gdyż uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych poza pracownią komputerową.

W grudniu 2019 roku  laureatki programu OSE HERO p. Aleksandra Glińska i p. Ewa Lesik uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu w Warszawie reprezentując szkołę oraz Gminę Kochanowice na ogólnopolskim forum nauczycieli, którzy w sposób twórczy wykorzystują nowe technologie w procesie dydaktycznym.

Skip to content