Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku w odpowiedzi na pismo dotyczące dowozu uczniów z Kochcic informuje, iż z dniem 20 października br. następuje zmiana miejsc zatrzymywania się w Kochcicach autobusu dowożącego uczniów z tej miejscowości.

Autobus będzie się zatrzymywał na ulicy XX-lecia w Kochcicach w miejscach, gdzie uczniowie będą mogli się schronić w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. przy istniejących wiatach przystankowych.

Skip to content