Fot. nr 2Pod takim tytułem zorganizowano w dniu 16 maja 2016 r. przedsięwzięcia edukacyjno-zawodowe dla tegorocznych absolwentów Gimnazjum im. Św. Jadwigi Śląskiej przy  Zespole Szkół w  Lubecku  w ramach „Dnia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.”

Przedsięwzięcie zainicjowały; doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lublińcu – Anna Weber oraz pedagog szkolny – Mariola Strzoda. Do współpracy zaproszono również doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Myszkowie.

Podczas trwania imprezy edukacyjnej doradcy zawodowi przeprowadzili zajęcia grupowe i udzielali cennych porad i wskazówek z zakresu planowania  własnej kariery edukacyjno- zawodowej. Gimnazjaliści mieli możliwość  dokonać weryfikacji swoich planów edukacyjnych , określić swoje zainteresowania, uzdolnienia oraz wybrać kierunek dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych . Poznali warunki pracy w różnych branżach zawodowych, kwalifikacje, wymagania  i przeciwwskazania zdrowotne w wykonywaniu  różnych zawodów. Zainteresowani skorzystali  z oferowanych przez doradców zawodowych  różnorodnych form informacji zawodowej, wykonali testy preferencji zawodowych oraz obejrzeli przygotowane na tę okazję prezentacje multimedialne o tematyce zawodoznawczej i z zakresu  planowania kariery zawodowej. Doradcy zawodowi udzielali  konsultacji indywidualnych dotyczących świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, dalszego kierunku kształcenia i  przyszłego zawodu. Uczestników „Dnia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ” szczegółowo zapoznano z działalnością  jednostek OHP zajmujących się profesjonalnym doradztwem zawodowym służącym wsparciem na każdym etapie podejmowania decyzji edukacyjnej i planowania ścieżki kariery zawodowej.

Przedsięwzięcie edukacyjne  jest już kolejną  inicjatywą , wpisującą się  na stałe w kalendarz pracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Lublińca i wydarzeń szkolnych tutejszego Zespołu Szkół.

 

Skip to content