W dniu 8 listopada b.r. w szkole podstawowej w Lubecku miało miejsce wydarzenie, mające upamiętnić setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzież szkolna przez kilka tygodni przygotowywała program artystyczny, składający się z recytacji wierszy, śpiewu zarówno chóru szkolnego, jak i solowego oraz pokazu tanecznego. W założeniu impreza miała mieć nie tylko walor artystyczny, ale także wychowawczy, wzmacniając patriotyczną postawę dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu i współpracy całego grona nauczycielskiego, uczniowie przez kilkanaście dni mogli ćwiczyć, próbować i pomagać w przygotowywaniu dekoracji na ten dzień. W organizację obchodów Święta Narodowego zaangażowani byli nie tylko uczniowie przygotowujący akademię, ale i pozostali, dzięki którym powstały piękne biało-czerwone kotyliony dla wszystkich klas.

Skip to content