robotW tym roku szkolnym dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej przygotowano program nauki programowania realizowany w czasie zajęć edukacyjnych oraz kół programistycznych. Innowacja pedagogiczna „No problem – umiem już programować!” realizowana będzie przez nauczycieli zajęć komputerowych p. Barbarę Gałązka oraz p. Ewę Lesik. Głównym celem zaplanowanych działań jest uzmysłowienie dzieciom konieczności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy użyciu dostępnych narzędzi i komputera. Idea tej innowacji nauka programowania = nauka rozumowania ma prowadzić do rozwoju twórczego i kreatywnego myślenia wśród uczniów z wykorzystaniem dotychczas zdobytej wiedzy.
Uczniowie wspólnie z nauczycielami-tutorami rozwiązywać będą różne sytuacje problemowe przez zabawę, gry i symulacje komputerowe. Podczas zajęć poznają również elementy programowania obiektowego w Scratch oraz będą mieli możliwość sterowania robotem mBot.

Skip to content