Drodzy Rodzice!

Kolejny tydzień życia w trudnych warunkach za nami. Wszyscy coraz bardziej to odczuwamy. Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia  MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podjęłam decyzję o zmianie planu. Został on ograniczony do niezbędnego minimum, aby móc realizować podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów. Znajdzie go Państwo na stronie internetowej szkoły oraz w e-Dzienniku dla każdej klasy. Od poniedziałku uczniowie będą otrzymywać polecenia/zadania tylko na dany dzień. Uczniowie mają obowiązek podjąć pracę wg wskazówek i terminu określonego przez nauczyciela. Praca uczniów od 25 marca podlega również ocenie. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują informacje o sposobie oceniania.  Zadaniem nauczycieli jest również indywidualizacja zdalnego nauczania wg potrzeb i możliwości każdego ucznia.

                Do wszystkich kieruję apel o wzajemne zrozumienie i wsparcie. Jednak nie zwalnia to nikogo z obowiązków. Jako Dyrektor staram się jak najlepiej koordynować tą pracą. Jestem otwarta na spostrzeżenia ze strony uczniów, nauczycieli i Rodziców. Na chwilę obecną mam informację, że wielu uczniów pracuje wzorowo, wykonuje polecenia z różnym skutkiem, ale są bardzo zdyscyplinowani. Widać również częste wsparcie i pomoc ze strony Rodzica. Niestety jest grupa dzieci, która nie podejmuje pracy lub robi to niesystematycznie, bądź niedbale. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z komputera jest czasem trudne, bo w domu jest więcej użytkowników
niż sprzętu – zadania do wykonania często są zlecone do zrobienia w zeszycie, na podstawie podręcznika i innych dostępnych materiałów. Ponadto nikt nie chce, aby dziecko spędzało przed monitorem komputera więcej czasu niż do tej pory.

                Bardzo proszę rodziców o nadzór nad realizowaniem obowiązku nauki swojego dziecka. W razie problemów i trudności można kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem poprzez e-Dzienniki drogę mailową. Proszę informować Dyrektora o ewentualnych przeszkodach, które w znaczący sposób utrudniają realizację zadań przekazanych przez nauczycieli.

                Dziękuję Państwu, jak również Waszym dzieciom, a naszym uczniom za dotychczasową współpracę. Wspólnymi siłami i ze wzajemnym szacunkiem przetrwamy czas ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji.

Życzę zdrowia

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content