Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest budowanie atmosfery otwartości,przyjaznych warunków do zdobywania wiedzy w poczuciu bezpieczeństwa, każdego ucznia.Od lat wszyscy członkowie społeczności szkolnej podkreślają, że atutem naszej szkoły jest wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Realizując w praktyce zadania Szkolnego Programu Profilaktyki u progu nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie i przedszkolaki uczestniczyli w programie: „Bezpieczna droga do szkoły”, który przeprowadzony był przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Ponadto w dniu 1 września br. nasi Pierwszoklasiści wraz z rodzicami uczestniczyli w prelekcji na temat bezpieczeństwa, którą prowadził podinsp. M. Gawroński.Dnia 21 września br. gimnazjaliści uczestniczyli w programie: Odpowiedzialność karna młodzieży w wykonaniu mł. asp. M. Wacławek z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Zajęcia dotyczyły profilaktyki zachowań ryzykownych, cyberprzemocy, inicjowania zażywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, konsekwencji zachowań demoralizujących.
Mamy nadzieję, że podejmowane przedsięwzięcia wpłyną na wzrost świadomości naszych uczniów w promowaniu zachowań bezpiecznych.

Skip to content