We wrześniu – zgodnie z wieloletnią już tradycją – uczniowie szkoły podstawowej w Lubecku, przygotowani przez nauczycieli języka polskiego: Aleksandrę Kachel i Annę Andryszczak, włączyli się w ogólnopolską akcję społeczną propagującą znajomość rodzimej literatury. W tym roku miała miejsce 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Z tej okazji Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił się do rodaków z przesłaniem zachęcającym do współtworzenia tego wydarzenia poprzez czytanie utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”:To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaw i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło”. Ósmoklasiści, wcielając się w role bohaterów dramatu, odczytali sześć pierwszych scen I aktu. Kolejny raz – pomimo trudnego czasu pandemii – udało się zorganizować spotkanie z polską literaturą.

A.Kachel
A.Andryszczak

Skip to content