Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.
Załóż konto internetowe w systemie elektronicznego naboru na stronie internetowej www.slaskie.edu.com.pl
Załączniki:
–  przebieg rekrutacji (1)
– prezentacja (2)
– harmonogram czynności (3)
– opis działań Kandydat (4)
– Porada dla Kandydata (5)
–  Rozporządzenie MEN w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów (6)
– Lista szkół ponadgimnazjalnych woj. śląskiego (7)
Wykazy Konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym:
–  Wykaz zawodów wiedzy – konkursów tematycznych – o zasięgu ogólnopolskim organizowane przez  kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień (8)
– Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (9)
–  Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (10)
– Wykaz Olimpiad gimnazjalistów (11)
– Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie gimnazjum (12)
–  Lista konkursów, turniejów i festiwali szkolnictwa artystycznego o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim na rok szkolny 2015/2016 (13)

Pobierz : [wpdm_package id=’2892′]

W dniu 16.05.2016 dla chętnych rodziców porady rekrutacja elektroniczna sala 10 od godz.15.40 do godz. 17.00

—-

Skip to content