mnemotechnikiDnia 24.11.br. w naszej szkole uczniowie klas I gimnazjum aktywnie uczestniczyli w warsztatach mnemotechnik. Zajęcia przeprowadziła specjalistka z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – psycholog p. mgr Liliana Białas. Zajęcia miały na celu lepsze wykorzystanie potencjału każdego ucznia oraz szybsze i bardziej efektywne uczenie się. W trakcie programu uczniowie poznali techniki zapamiętywania i sposoby ich wykorzystania na materiale szkolnym. Program zawierał także ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze – koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, wyobraźnię, myślenie indukcyjne i dywergencyjne. W trakcie programu uczniowie mieli okazję zbadać dominujące u siebie modalności oraz sposoby ich wykorzystania w procesie zapamiętywania i uczenia się. Mamy nadzieję, że cel zajęć został osiągnięty i uczniowie będą stosować poznane mnemotechniki w procesie uczenia się, co zwiększa ich szanse na lepsze przyswajanie wiedzy i znajdzie odzwierciedlenie w  szkolnych ocenach.

Skip to content