Dnia 21 października br. pani psycholog Liliana Białas z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadziła z uczniami klas IV-VI warsztaty z technik skutecznego uczenia się. Poza stylami uczenia się uczniowie dowiedzieli się jaki jest ich preferowany kanał sensoryczny, który determinuje naszą osobistą strategię uczenia się. Zajęcia miały na celu lepsze wykorzystanie potencjału każdego ucznia oraz szybsze i bardziej efektywne uczenie się. W trakcie programu uczniowie poznali techniki zapamiętywania i sposoby ich wykorzystania na materiale szkolnym. Program zawierał także ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze – koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, wyobraźnię, myślenie indukcyjne i dywergencyjne. W trakcie programu uczniowie mieli okazję zbadać dominujące u siebie modalności oraz sposoby ich wykorzystania w procesie zapamiętywania i uczenia się. Uczniowie byli aktywni w trakcie zajęć. Mamy nadzieję, że cel zajęć został osiągnięty i uczniowie będą stosować poznane mnemotechniki w procesie uczenia się, co zwiększa ich szanse na lepsze przyswajanie wiedzy i znajdzie odzwierciedlenie w szkolnych ocenach.

Kategorie: Aktualności

Skip to content