Drodzy Rodzice,

Minął kolejny rok szkolny. Rozpoczęły się upragnione przez wszystkich wakacje. Jest to również czas na chwilę refleksji, co nam ten rok przyniósł,  jakie były doświadczenia, czego się nauczyliśmy, co chcemy  zabrać na dalszą podróż, a o czym po prostu zapomnieć.
Pamiętajmy, ze choć wszyscy patrzymy na świadectwa, to nie zapominajmy, że nie są one żadną miarą wartości człowieka. Najważniejsze, aby Wasze dziecko, bez względu na to czy ma 7 lat czy może 16 – usłyszało słowa, za którymi stoi najważniejszy komunikat: Kocham Cię. Pamiętajmy, że tak naprawdę dziecka nie określa żadna ocena szkolna, lecz praca nad sobą i wysiłek, jaki musiało włożyć, by być w miejscu, w którym jest obecnie. Uczniowie naszej szkoły rzetelnie
w tym roku pracowali. Jestem wdzięczna moim nauczycielom za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dzięki takiej postawie pedagogów szkoła żyła, przynosiła radość, satysfakcję uczniom rodzicom
i im samym. Pragnę podkreślić, iż jak co roku w naszej szkole odbywało się wiele zajęć pozalekcyjnych: zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym, ale również kontynuowane były zajęcia z projektu „Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice” oraz z projektu „Eksperci projektowania”. Wiele zajęć pozalekcyjnych nauczyciele prowadzili także z własnej inicjatywy. Uczniowie brali udział w różnorodnych konkursach/zawodach i odnosili wiele sukcesów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznych wyników sprawdzianu po ósmej klasie oraz z  wyników egzaminów gimnazjalnych. Ponadto, jak co roku organizowaliśmy uroczystości środowiskowe, włączaliśmy się w działania środowiska, szczególnie poprzez przygotowanie programów artystycznych oraz wolontariat.
Dziękujemy Państwu za współpracę i zaufanie. Razem tworzymy naszą rzeczywistość. Tylko dzięki spotkaniom i rozmowom możemy na bieżąco cieszyć się lub rozwiązywać doraźne problemy – one były, są i będą nam zawsze towarzyszyły. Najważniejsze, aby darzyć się szacunkiem i zaufaniem.
Pragnę również podziękować Radzie Rodziców za współpracę. Zrealizowaliśmy razem wiele ciekawych pomysłów dla dzieci/młodzieży.

A teraz już nadszedł czas odpoczynku, życzę wszystkim rodzicom oraz raz jeszcze wszystkim dzieciom i młodzieży cudownych i bezpiecznych wakacji.

Pozdrawiam
dyrektor M. Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content