Dyrektor  Zespołu Szkół w Lubecku, w imieniu Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, przesyła list zawierający informacje dotyczące właściwego przygotowania  szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.„Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowychInformuję, że Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z nowymi przepisami:

    1 września 2014r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
 w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców, w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).

Wprowadzone zostało także ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych. Od września 2014r. nie będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci. Rok później ta zasada obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Należy wskazać jednak, że obecnie, w zdecydowanej większości szkół podstawowych, średnia liczebność oddziału klasy pierwszej nie przekracza 25 uczniów (92% szkół), na terenach wiejskich odsetek ten jest jeszcze wyższy (w 97% szkół).

W latach 2014/15 i 2015/16 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku. ”

Na podstawie: Strony internetowej MEN oraz listu Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół  z 18 października 2013 r

Kategorie: Aktualności

Skip to content