Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstantego Damrota w  Lubecku przystąpiła w tym roku szkolnym do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica.”
W ramach programu szkoła otrzymała nowe wyposażenie w postaci dwóch tablic interaktywnych z projektorami oraz nagłośnieniem. Pozyskane pomoce multimedialne pozwalają nauczycielom prezentować w interesujący i wielozmysłowy sposób treści kształcenia. Dzięki licznym materiałom dydaktycznym opracowywanym przez nauczycieli, w ramach przykładów dobrych praktyk, zwiększa się motywacja uczniów a lekcje staja się ciekawsze i dynamiczniejsze.

W dniu 10.05 odbyła się lekcja pokazowa z plastyki z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych, a przede wszystkim aktywnej tablicy. Lekcja, którą obserwowali goście m.in.  z organu prowadzącego tj. Sekretarz Gminy Andrzej Domagała i Inspektor ds Oświaty Agnieszka Naporowska, dyrektor szkoły Monika Kukowka i inni nauczyciele, była uwieńczeniem całorocznej pracy z aktywną tablicą na lekcjach plastyki.

Zajęcia pt. „Tematyka dzieł malarskich” składały się z dwóch części:

  1. aktywności nauczyciela przy tablicy, który przedstawił uczniom zagadnienia z malarstwa za pomocą autorskiej prezentacji wykonanej w aplikacji webowej Prezi
  2. aktywności uczniów przy tablicy polegającej na wykonywania ćwiczeń w aplikacji webowej LerningApps oraz wirtualnego zwiedzania Zamku Królewskiego w Niepołomnicach.

W celu efektywniejszego korzystania z nowoczesnych technologii, nauczyciel informatyki i języka niemieckiego Ewa Lesik oraz Dominika Steinert – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w cyklu szkoleń pt. „Aktywna tablica – sieć współpracy i samokształcenia” w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie. Zdobyta wiedza i nowe umiejętności korzystania z TIK w edukacji wspierają realizację idei skutecznego uczenia się opartej na kluczowych elementach takich jak:  widzenie, słyszenie, mówienie, działanie.

Justyna Pawełka, Ewa Lesik

 

 

Skip to content