„Laboratoria Przyszłości” to przedsięwzięcie, do którego przystąpiliśmy w tym roku szkolnym 2021/22. Realizacja tego projektu obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, w większości najnowszej generacji, ale także nowych modeli tych urządzeń, które szkoła już posiada. Pozwala to stworzyć w naszej placówce obszar do ciekawszych zajęć edukacyjnych, w których wykorzystane zostaną sprzęty techniczne najnowszej generacji, jak np. drukarka 3D czy okulary 3D, najnowsze modele do nauki elementów robotyki itd. Słowem stworzymy w naszej szkole nowoczesną bazę edukacyjną, a nasi uczniowie będą mogli zdobywać kompetencje przyszłości w dziedzinie technologii, inżynierii, sztuki czy matematyki.

Koszt przedsięwzięcia pokryty przez MEiN– 60.000 zł.

Dyrektor szkoły – Monika Kukowka

Skip to content