W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, informujemy,że od 09 listopada – 29 listopada szkoła prowadzi nauczanie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość i dotyczy to wszystkich klas I – VIII szkoły podstawowej.
Przypominamy też, że dni 9 – 10 listopada w naszej szkole są DODATKOWYMI DNIAMI WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Ponadto zwracamy się z prośbą do rodziców / opiekunów o śledzenie informacji i komunikatów zamieszczanych w eDzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Skip to content