W ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Profilatyki w oraz zadań rządowego programu: „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, dnia 23 lutego br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniach teatralno-profilaktycznych w wykonaniu Krakowskiego Centrum Profilaktyki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z uczniami z Kochcic brali udział w dynamicznym przedstawieniu: „Oczy szeroko otwarte”. Tematyka spotkania dotyczyła problemów przemocy (fizycznej, psychicznej i cybernetycznej), szacunku i tolerancji względem rówieśników i ludzi starszych, umiejętności wybaczania i pomagania potrzebującym oraz dawania dobrego przykładu, jako najlepszego sposobu wychowawczego. Program potępiał również zachowania agresywne, często mające miejsce w internecie (na portalach społecznościowych czy w grach). Udział uczniów w przedstawieniu i ich reakcja na to, co działo się na scenie to najlepsza ocena tego przedsięwzięcia.

Program profilaktyczny „Granica” dedykowany był młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz dorosłym. Poruszał tematykę procesu uzależniania się od alkoholu, jego wpływu na życie prywatne (przede wszystkim rodzinne) i zawodowe człowieka, problemów spowodowanych przez jego nadmierne spożywanie oraz skutków choroby alkoholowej. Młodzież była bardzo poruszona oglądanymi scenami. Nikt, nie wyszedł z sali, bez refleksji i przemyśleń, jak kruche jest życie ludzkie w starciu z siłą uzależnienia. Przedstawienia były finansowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach, za co, serdecznie dziękujemy.

Skip to content