konkursMamy przyjemność przedstawić Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”, organizowany przez Fundację Dobra Sieć, trwający od 1 września do 14 października 2016 roku.
W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia, byli i obecni stypendyści programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2013-2016.
Celem Konkursu jest promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju. Uczestnicy zgłaszają do Konkursu film lub fotokast (czas trwania – od 60 do 90 sekund, ogólnodostępny, opublikowany w Internecie), ukazujący jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu. Termin zgłoszeń mija 14 października 2016 r. o godzinie 12:00.
Formularz karty zgłoszenia jest dostępny w załączniku oraz na stronie www.mojestypendium.pl.
W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu. Wśród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy najlepsze, które nagrodzimy czytnikami e-booków. Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac można znaleźć w załączonym regulaminie, dostępnym również na stronie mojestypendium.pl. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Skip to content