Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs, zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2017” w województwie śląskim, skierowany jest do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku, promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach, kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Prace konkursowe, w terminie do  27 lutego 2017 r. (data wpływu) należy przesłać na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/akt_bezp_publiczn/Konkurs-plastyczny-Sznupek-radzi-jak-zima-bezpiecznie-sie-bawic/idn:6342.html

Skip to content