RODZINNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszam wszystkich uczniów z klas 1-III do udziału w Rodzinnym konkursie plastyczno-językowym na najładniejszą kartkę wielkanocną z życzeniami w języku angielskim.

Termin składania prac – do 25 marca 2021 roku.

Uczestnik dostarcza pracę, wraz z oświadczeniem zgody, nauczycielowi języka angielskiego lub wychowawcy do piątku – 19.03.21 a w pozostałe dni tzn. 22 – 25.03.21 w związku ze zdalnym nauczaniem prace oraz oświadczenie należy zostawić na stoliczku w przedsionku szkoły. Za pomocą dziennika należy poinformować nauczyciela języka angielskiego o chęci uczestnictwa w konkursie i pozostawieniu pracy w szkole.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Pozdrawiam serdecznie – Agnieszka Bogacka

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 1. Cele konkursu:
 • Pogłębienie wiedzy dzieci na temat tradycji wielkanocnych w krajach anglojęzycznych.
 • Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
 • Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym.
 • Umożliwienie dzieciom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.
 • Budowanie relacji między dzieckiem a rodzicem.
 • Pielęgnowanie tradycji rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 1. Ocenie będą podlegać:
 • zgodność z tematem.
 • poprawność językowa życzeń.
 • stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy.
 • staranność wykonania.
 • ogólne wrażenie artystyczne.

III. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i ich rodziców.
 • Przedział wiekowy: klasy I-III.
 • Konkurs polega na wykonaniu wraz z rodzicem kartki wielkanocnej zainspirowanej Świętami Wielkanocnymi i umieszczeniu w swojej pracy krótkich życzeń wielkanocnych w języku angielskim.
 • Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną pracę.
 • Maksymalny format pracy to A5, na papierze technicznym białym lub kolorowym. Technika i dobór materiałów plastycznych jest dowolna. Mogą to być kartki 3D (przestrzenne). Praca powinna być wykonana własnoręcznie – bez doklejanych naklejek i kupionych elementów.
 • Termin składania prac – do 25 marca 2021. Uczestnik dostarcza pracę, wraz z oświadczeniem zgody, nauczycielowi języka angielskiego lub wychowawcy do piątku – 19.03.21 a w pozostałe dni tzn. 22-25.03 w związku ze zdalnym nauczaniem, prace oraz oświadczenie należy zostawić na stoliczku w przedsionku szkoły. Za pomocą dziennika należy poinformować nauczyciela języka angielskiego o chęci uczestnictwa w konkursie i pozostawieniu pracy w szkole.
 • Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz klasą do której uczęszcza (np. Jan Kowalski, klasa IA).
 • Prace niepodpisane oraz niezgodne z regulaminem konkursu będą zdyskwalifikowane.
 • Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja.
 • Komisja dokona oceny prac (I,II,III miejsce oraz wyróżnienie).
 • Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrodę.
 • Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy, imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły.
 1. Wyniki konkursu:
 • Wyniki zostaną ogłoszone między 29 a 31 marca 2021 na stronie internetowej szkoły a rozdanie nagród nastąpi po powrocie uczniów do szkoły, podczas nauczania stacjonarnego.
  oświadczenie konkurs

Organizator: Agnieszka Bogacka – nauczyciel języka angielskiego

Kategorie: Aktualności

Skip to content