Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa śląskiego kontynuuje w roku szkolnym 2016/2017 realizację programu pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. W naszej szkole ten program również będzie kontynuowany. Celem programu jest dostarczenie uczniom gimnazjum podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.
Zapraszamy gimnazjalistów do udziału w konkursie na prezentację multimedialną: pt. „STOP dopalaczom”. Bliższych informacji udziela pedagog szkolny. Proszę oddawać prace na nośniku CD/DVD ROM do nauczycieli informatyki oraz pedagoga szkolnego do dnia 4 października br. Zapraszamy do udziału w Konkursie :)

Regulamin konkursu : [wpdm_package id=’3180′]

Skip to content