ZADANIE DODATKOWE Z INFORMATYKI
KONKURS MULTIMEDIALNY
pt. „Henryk Sławik – bohater ze Śląska”

Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach.

 [wpdm_file id=57]  [wpdm_file id=58]  [wpdm_file id=59]

Prace przyjmuje p. Barbara Gałązka, p. Jarosław Szeląg do dnia 16.10.2014 – praca zawiera 3 elementy:

1. Prezentacja zapisana na płycie CD. Płyta powinna być opatrzona podpisem (imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna).

2. Kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 (wypełnioną pismem drukowanym)

3. Oświadczenie – załącznik nr 2

 

  [wpdm_file id=57]   [wpdm_file id=58]  [wpdm_file id=59]

 

Skip to content