SPOSTRZEŻENIA I UWAGI DYREKTORA PO PIERWSZYCH DWÓCH TYGODNIACH
NAUKI W NASZEJ SZKOLE

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Mijają dwa tygodnie nowego roku szkolnego w jakże innych warunkach – reżimu sanitarnego. Chcę się z Państwem podzielić moimi obserwacjami z tego czasu w naszej szkole. Mogę śmiało powiedzieć, że uczniowie stosują się do wymagań związanych z COVID-19, a nauczyciele i pracownicy obsługi czuwają nad przestrzeganiem Procedur. Każda z klas ma przyporządkowaną salę lekcyjną, w której mają zdecydowaną większość zajęć. Korzystając z ładnej pogody niektóre lekcje, poza oczywiście  wychowaniem fizycznym odbywają się na dworze pod namiotem. Uważam, że ten pomysł jest szczególnie udany. Przy tej okazji raz jeszcze dziękuję Radzie Sołeckiej za użyczenie i Panom, którzy pomogli ten namiot rozstawić. Z Radą Pedagogiczną podjęliśmy wyzwanie organizacji przerw międzylekcyjnych, aby ograniczyć ilość dzieci na korytarzu. To jest bardzo trudne zadanie, ale do tej pory myślę, że funkcjonuje dobrze. Dzieci młodsze piją herbatę w klasach, a starsze wg klasowych list korzystają ze stołówki szkolnej. Również obiady – podzielone na dwie części – okazały się konieczne, ale i wystraczające. Z elementów organizacyjnych – zakupiłam i zostały rozdane każdemu uczniowi klas IV-VIII mazaki do pisania po białej tablicy oraz woreczki strunowe dla wszystkich uczniów
z przeznaczeniem na właściwe przechowywanie maseczek. Zrozumiałe jest, że łatwo taki woreczek zniszczyć lub zgubić, dlatego proszę Państwa o dopilnowanie zabezpieczenia maseczki ze względów higienicznych.

Stwierdzam, że wszyscy uczniowie naszej szkoły wzorowo używają swoich maseczek w przestrzeniach wspólnych oraz w czasie dowozów autobusem. Ze swej strony zapewniam, że pracownicy dbają o wietrzenie sal lekcyjnych; stołówki; korytarzy, dezynfekują sanitariaty; poręcze; kontakty. Jeśli grupa uczniów zmienia salę, podobnie jak rotacja dzieci na stołówce to zawsze następuje dezynfekcja. Wszystkie posiadane na wyposażeniu płyny do dezynfekcji są z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o które wnioskowaliśmy. Każdy uczeń dezynfekuje ręce wchodząc na teren szkoły. W toaletach (dostępnych dla uczniów zarówno w czasie przerw jak i lekcji) uczniowie korzystają z mydła w płynie. Szczególnemu nadzorowi dezynfekcji podlega również lekcja wychowania fizycznego oraz informatyka. Również w przestrzeni korytarzy – na parterze i piętrze jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Ponieważ w dalszym ciągu uczniowie mogą korzystać z automatów na terenie szkoły – obowiązuje ich również Procedura korzystania i dezynfekcja rąk. Za dezynfekcję automatu odpowiedzialny jest pracownik szkoły.

Drodzy Rodzice – przekazałam Państwu moim zdaniem kilka cennych obserwacji. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś istotne w temacie uwagi bardzo proszę o kontakt. Myślę, że tylko wspólnymi siłami w trosce o dobro dzieci i nasze – możemy funkcjonować w miarę normalnie. W najbliższym tygodniu będą odbywały się spotkania z Policją nt. bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Umieszczam również materiały informacyjne, które otrzymuję m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące różnych aspektów funkcjonowania szkoły w obecnych warunkach. Zapraszam do zapoznania się z nimi, gdyż w pewnych sytuacjach – wszyscy musimy wiedzieć jak postępować.

Życzę zdrowia i sił.
Pozdrawiam
Monika Kukowka
Dyrektor szkoły


Co dla dzieci w wakacje?-propozycje KRUS

Załączniki:

557.7.145.2020 KRUS

Co w wakacje dla dzieci-propozycje KRUS materiał


09.06.2020

Dyrektor Szkoły przypomina Uczniom i Rodzicom, że 12 i 24 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Pozdrawiam
Monika Kukowka


01.06.2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów


Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Informuję, że w dniu 4 czerwca 2020 roku nasza szkoła otrzymała w ramach grantu nr 2573/2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 7 sztuk komputerów na łączną wartość 14 981,40 zł (wartość jednego zestawu, tj. 1 sztuki komputera przenośnego – 2 140,20 zł brutto) z przeznaczeniem do użyczenia uczniom i nauczycielom szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu realizacji przez uczniów i nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zakup sfinansowano w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Komputery zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wg wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Sprzętu użycza się w celu realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Użyczenie obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka

 

 

29.05.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informuję, iż po przeprowadzonej diagnozie potrzeb w zakresie konsultacji dla uczniów klas IV-VIII – liczba zgłoszonych uczniów jest niewielka. Na chwilę obecną chętni uczniowie mają wyznaczony termin z nauczycielem na terenie szkoły. Absolutna większość korzysta ze zdalnej pomocy nauczycieli. W związku z tym dyżury przedstawione w poprzednim komunikacie są nieaktualne. Natomiast konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla 8-klasistów prowadzimy wg zgłoszonych deklaracji. W dalszym ciągu kontynuowana jest nauka zdalna ze wszystkich przedmiotów.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka


Drodzy Uczniowie

Do końca roku szkolnego już bardzo blisko. Cały czas uczymy się zdalnie. To szczególny czas, bo wielu z Was ,,walczy” o jak najlepsze oceny. I bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie, że do 9 czerwca jest czas na ewentualną poprawę ocen. Przypominam Wam również, że jest to ocena roczna, a zatem ocena z pierwszego półrocza jest też bardzo ważna i ma wpływ na ocenę roczną. Jestem pełna uznania dla Was, że dajecie radę uczyć się w obecnej formie.

A dziś już piątek i zasłużony odpoczynek :)Myślę, że poniedziałek będzie dniem miłym dla Was, przecież jest Dzień Dziecka. :) Ja już dziś życzę Wam spełnienia Waszych marzeń.

 

Wasza Pani Dyrektor
Monika Kukowka


27.05.2020

Drodzy Rodzice,

w dniach 2 i 4 czerwca 2020 r. (wtorek i czwartek) w godz. 8:00-12:00 zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas IV-VIII. Dowóz na godz. 8:00 i odwóz o godz. 12:00 uczniów dojeżdżających z Pawełek oraz Glinicy będzie zapewniony. Jeżeli uczeń wcześniej skończy konsultacje, będzie przebywać na pod opieką nauczyciela w świetlicy szkolnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeżeli rodzic wyraża zgodę na dojazd do szkoły swojego dziecka we własnym zakresie (np. rowerem), ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo – konieczne jest każdorazowe wypełnienie oświadczenia. Uczniowie klasy VIII mają także konsultacje w środy i piątki tylko z przedmiotów egzaminacyjnych tj. język polski, matematyka i język obcy (wyjątkowo 29 maja – historia, WOS oraz geografia dla zgłoszonych chętnych uczniów). W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt – tel. 34 356 29 09 lub adres e-mail gimlubecko@op.pl.

Załączniki do komunikatu:

  1. Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach.
    Deklaracja uczestnictwa w konsultacjach
  2. Zgoda na pomiar temperatury dziecka.
    Zgoda na pomiar temperatury dziecka
  3. Oświadczenie o dojeździe dziecka we własnym zakresie.
    Oświadczenie o dojeździe dziecka we własnym zakresie

25.05.2020

Drodzy Rodzice uczniów klasy ósmej

Rozpoczynamy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a także w miarę potrzeb z innych przedmiotów. W najbliższą środę tj. 27 maja o godz. 8:00 zapraszamy uczniów klasy 8 na trzy lekcje: język polski, matematyka, język obcy z którego uczeń zdaje egzamin. Prosimy aby uczniowie zabrali zeszyty przedmiotowe, podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz własne przybory szkolne. Zwracam uwagę aby uczniowie przyszli w maseczkach i pamiętali o konieczności zachowania dystansu społecznego. Maseczki będą zdejmować przy wejściu do szkoły. Jeżeli będzie to maseczka jednorazowa wyrzucą ją do wyznaczonego kosza, jeżeli będzie to maseczka materiałowa, to obowiązkiem ucznia będzie ją właściwie zabezpieczyć i schować w plecaku. W szkole zapoznamy uczniów ze szczegółowymi instrukcjami zachowania się w klasie, toalecie, szatni, korytarzu, na stołówce szkolnej. Wskazane jest przygotowanie śniadania i własnego napoju. Posiłek spożywać będą w wyznaczonych miejscach. Po przyjściu do szkoły uczniowie będą podzieleni na dwie grupy i w takim składzie pozostaną do końca konsultacji. Nie będą zmieniać sal. Wszystkie działania podejmujemy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo.

Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka

 

Drodzy Uczniowie klasy ósmej

Rozpoczynamy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, a także w miarę Waszych potrzeb z innych przedmiotów. Pierwsze konsultacje odbędą się w najbliższą środę 27 maja o godz. 8:00. Zapraszamy Was do szkoły na 3 lekcje: j. polski matematyka, język obcy z którego zdajesz egzamin. Zabierzcie proszę zeszyty przedmiotowe, podręcznik i zeszyty ćwiczeń oraz własne przybory szkolne. Zwracam uwagę, abyście do szkoły przyszli w maseczkach i pamiętali o zachowaniu dystansu społecznego. Maseczki będziecie zdejmować przy wejściu do szkoły. Jeżeli będziesz mieć maseczkę jednorazową, wyrzucisz ją do wyznaczonego kosza. Jeśli będzie to maseczka materiałowa, to po zdjęciu zabezpieczysz ją i włożysz do plecaka. W szkole zapoznamy Cię ze szczegółowymi instrukcjami właściwego zachowania się w klasie, toalecie, szatni, korytarzu i na stołówce szkolnej. Zabierzcie śniadanie i własny napój. Posiłek będziecie konsumować tylko w wyznaczonych miejscach. Po przyjściu do szkoły będziecie podzieleni na dwie grupy i w takim składzie pozostaniecie do końca konsultacji. Nie będziecie zmieniać sal. Cieszymy się na spotkanie z Wami. Nauczyciele wesprą Was w przygotowaniu się do egzaminów. Jeśli ktoś z Was ma potrzebę konsultacji z innych przedmiotów niż egzaminacyjne proszę to zgłosić w sekretariacie szkoły. Zależy nam na Waszym sukcesie i dobrym samopoczuciu. W obecnej sytuacji – wszyscy pamiętamy o zasadach wzmożonej higieny i dbałości w przestrzeganiu obowiązujących procedur. Do zobaczenia w szkole.

 

Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka


25.05.2020

Dyrektor szkoły przekazuje informację na temat zasad funkcjonowania naszej szkoły w okresie COVID-19.

Dokument w załączniku:

Zasady funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku w okresie COVID-19


25.05.2020

Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, iż rozliczając wpłatę za marzec 2020 będą przygotowane 2 obiady do odbioru w szkole (w wejściu głównym) w dniach 28 maja czwartek i 29 maja piątek w godz.  11:00 – 15:00, również przez uczniów dofinansowanych przez GOPS. Posiłki nieodebrane w wyznaczonych godzinach, będą przeznaczone do utylizacji. Uwaga uczniowie, którzy zapłacili za cały miesiąc marzec 2020 – kwota niewykorzystanych środków przejdzie na miesiąc wrzesień z wyjątkiem uczniów klasy ósmej i dzieci sześcioletnich w Oddziale Przedszkolnym, którzy zostaną rozliczeni do końca czerwca 2020. Zwrot pieniędzy będzie w sekretariacie, a o terminie poinformujemy. Posiłki będą przygotowane w jednorazowych pojemnikach, a rodzic jest zobowiązany, aby były spożyte niezwłocznie po otrzymaniu.

 

MENU NA CZWARTEK (27 MAJA)

Karczek, kapusta kiszona z pieczarkami, ziemniaki i sok

MENU NA PIĄTEK (29 MAJA)

Kopytka serowe z masłem i sok

 

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka


Zawieszenie zajęć Komunikat Wójta i Zarządzenie Nr 121

doc20200525092200

doc20200525092212

22.05.2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku informuje, że od dnia 25.05.br, w szkole organizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII. Konsultacje będą odbywać się zgodnie z potrzebami zawartymi w deklaracjach wypełnionych przez Rodziców. Zajęcia odbywać się będą w środę i w piątek w godzinach porannych. Szczegóły dotyczące planu zostaną zamieszczone w komunikacie , w poniedziałek 25.05br.

Z poważaniem – Dyrektor szkoły Monika Kukowka.

21.05.2020

Komunikat Dyrektora PSP w Lubecku ws. rozpoczęcia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor szkoły informuje, iż rozpoczęcie zajęć w Oddziale Przedszkolnym, po zawieszeniu z racji stanu epidemicznego w Polsce, planowane jest na dzień 1 czerwca 2020 roku. Zajęcia będą prowadzone w formie opiekuńczo-wychowawczej. Pierwszeństwo w korzystaniu mają dzieci rodziców pracujących. W Oddziale Przedszkolnym obowiązują procedury dot. higieny i bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, z którymi każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest się zapoznać. Przestrzeganie ich jest warunkiem korzystania dziecka
z w/w zajęć.

W załączeniu procedury deklaracja wskazująca obecność dziecka w następnym tygodniu, którą należy wypełnić raz w tygodniu, do ŚRODY każdego tygodnia,. Deklarację rodzic/opiekun przesyła drogą mailową na adres gimlubecko@op.pl.

Deklaracja Oddział Przedszkolny

Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka


19.05.2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r


18.05.2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje MEN

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Dziś, 8 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji. Opinie dotyczące proponowanych terminów można przekazywać do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych_konsultacje-2-1


18.05.2020

Dyrektor PSP przekazuje informację o możliwości aplikowania do programu stypendialnego:

PROGRAM STYPENDIALNY ART GrECo – WSPARCIE MŁODYCH TALENTÓW

Szanowni Państwo,z ogromną przyjemnością informujemy o nowym programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECoGrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.

stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też internacie.

Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli przekażą Państwo informację o naszym Programie stypendialnym uzdolnionym uczniom, tak aby mogli wziąć udział w konkursie i zdobyć dofinansowanie na rozwijanie swoich zainteresowań.

W załączeniu przesyłamy Ulotkę informacyjną. Zapraszamy też na stronę internetową programu (www.greco.services/pl/stypendia.html), gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie oraz harmonogram i formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

 Joanna Tkacz
Asystentka Zarządu | GrECo Polska Sp. z o.o.

Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny

  1. Prosta 70 | 00-838 Warszawa

E-mail: stypendia@greco.services

KRS: 0000049997 | XII Wydział Gospodarczy KRS| Regon: 192090882 | NIP: 586-20-51-653| Kapitał zakładowy: 9.721.992,00 zł.


18.05.2020

“Dyrektor PSP w Lubecku przedstawia Państwu bieżące informacje MEN w sprawie organizacji szkoły do końca roku szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Co ze szkołami do wakacji?

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Ciemnoniebieskie tło, ikona informacyjna po lewej stronie na pomarańczowym tle oraz tekst po prawej stronie na białym tle: “Od 25 maja przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Już od początku najbliższego tygodnia otwieramy schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć. Ponadto dajemy możliwość realizowania zajęć praktycznych przez słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia.

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Otwarcie schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne

Otwarte będą schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Do funkcjonowania w trybie stacjonarnym wracają placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Mowa tu o młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej oraz placówkach specjalistycznych.

Placówki te realizują systemowo zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Pełnią też rolę wspomagającą rodziny w funkcji opiekuńczej nad dziećmi. Stąd decyzja o powrocie tych jednostek systemu oświaty do pracy stacjonarnej.

Placówki te będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

17.05.2020

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostaną kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach zostaną przywrócone zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwiona zostanie realizacja praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

2020.05.13_kalendarz-zmian-w-szkolach-i-placowkach-d_o-wakacji-final


15.05.2020

Drodzy Rodzice dzieci Oddziału Przedszkolnego w Lubecku

Informuje, że Odział Przedszkolny w naszej szkole jest przygotowany na przyjęcie dzieci, jednak stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu wskazuje, że sytuacja epidemiczna na terenie powiatu lublinieckiego w odniesieniu do reszty kraju nadal pokazuje dużo wyższą zachorowalność na COVID-19, dlatego zasadnym  jest wznowienie działania żłobków i przedszkoli w terminie późniejszym, o ile zagrożenie epidemiczne ulegnie złagodzeniu.

W związku z powyższym dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym podjął decyzję , że do 24 maja br. Oddział Przedszkolny jest zamknięty. O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka

13.05

Drodzy Rodzice i Uczniowie kl. VIII

Przekazuję informator „Ziemi Lublinieckiej” ze specjalną ofertą szkól i kierunków kształcenia w powiecie lublinieckim. Zachęcam do korzystania z oferty Targów Szkół na Google Classroom. Poza tym w szkole (na wejściu) można pobrać ofertę papierową – egzemplarz Ziemi Lublinieckiej. Również cały czas jest możliwość kontaktu w tym zakresie  z wychowawcą oraz doradcą zawodowym w naszej szkole poprzez eDziennik lub Google Classroom.

list do ósmoklasisty

INFORMATOR
https://lubecko.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ziemia-Lubliniecka-informator.pdf

 

Dyrektor
Monika Kukowka

08.05.2020

ZMIANA PLANU OD PONIEDZIAŁKU 11 MAJA

05.05.2020

Dyrektor PSP w Lubecku przedstawia rodzicom komunikat Wójta Gminy Kochanowice w sprawie uruchomienia opieki na dziećmi w wieku przedszkolnym:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [328.84 KB]

Państwowy Inspektorat Sanitarny – pismo

NS-HDM-0612-3 20

27.04.2020

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku informuje, że z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej MEN wystosowało komunikat, w którym informuje, iż nastąpiła zmiana terminu egzaminu ósmoklasistów. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

20190614 E8 informacja

Powyższy komunikat dostępny jest na stronie CKE

14.04.2020


Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN www.gov.pl.

Podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku  szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Kategorie: Aktualności

Skip to content